Foto kinderen

Wie of welke organisatie een calamiteit dient te melden in het geval van betrokkenheid van een wijkteam?

Antwoord:

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen zijn wettelijk verplicht een calamiteit bij de inspecties te melden als zij ten tijde van de calamiteit bij het betreffende gezin betrokken waren.
Is het wijkteam aan te merken als een jeugdhulpaanbieder (zie hiervoor onder meer de Handreiking Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams), dan dient dit wijkteam zelf een calamiteit te melden. Is het wijkteam een samenwerkingsverband van meerdere jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (eventueel in combinatie met ambtenaren van de betrokken gemeente), dan moeten de betrokken organisaties samen afspreken wie van hen meldt. De inspecties vernemen in het geval dat wordt afgesproken om gezamenlijk één melding te doen, graag expliciet namens welke organisaties de melding wordt gedaan.