Foto kinderen

Valt het AMHK (Veilig Thuis) ook onder de meldplicht van de Jeugdwet?

Antwoord:

Het AMHK moet (inderdaad) ook calamiteiten en geweld melden. Dit staat echter niet in de Jeugdwet, maar in de Wmo 2015. In de Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen calamiteiten moeten melden. De meldplicht voor het AMHK staat in de Wmo 2015 (artikel 4.2.5) en geldt als er sprake is van een calamiteit (of geweld) zoals bedoeld in de Wmo 2015. Het AMHK dient te melden bij een van de inspecties, te weten de IJZ of de IGZ.