Foto kinderen

Kan de gemeente zelf onderzoek doen naar een calamiteit?

Antwoord:

De gemeente kan zelf een onderzoek instellen naar het eigen beleid en de wijze waarop zij het systeem van jeugdhulp heeft ingericht.

Als het gaat om de beoordeling van het handelen bij het verlenen van de jeugdhulp, instellingen voor jeugdbescherming/jeugdreclassering, is het voor de gemeente niet goed mogelijk zelf onderzoek te doen. Anders dan de inspecties heeft de gemeente geen toegang tot privacygevoelige informatie. Als het gaat om de beoordeling van het handelen van de jeugdhulpaanbieder of de instelling voor jeugdbescherming/jeugdreclassering, is een inspectieonderzoek daarom passend.

Als de bij de calamiteit betrokken kinderen of het gezin ook gebruik maken van Wmo-voorzieningen dan heeft de Wmo-toezichthouder wel de mogelijkheid om dit onderdeel van de hulp en ondersteuning te onderzoeken. Als in die gevallen moet worden samengewerkt tussen inspecties en Wmo-toezichthouders dan wordt gebruik gemaakt van de afspraken die hierover zijn gemaakt.

Relevante informatie