Foto kinderen

Valt Veilig Thuis (voorheen het AMHK) ook onder de meldplicht van de Jeugdwet?

Antwoord:

Veilig Thuis moet (inderdaad) ook calamiteiten en geweld melden. Dit staat echter niet in de Jeugdwet, maar in de Wmo 2015. In de Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen calamiteiten moeten melden. De meldplicht voor Veilig Thuis staat in de Wmo 2015 (artikel 4.2.5) en geldt als er sprake is van een calamiteit (of geweld) zoals bedoeld in de Wmo 2015. Veilig Thuis dient te melden bij een van de inspecties, te weten de Inspectie Jeugdzorg of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.