Foto kinderen

Wat is verscherpt toezicht van de inspectie?

Antwoord:

De inspecties houden toezicht op de kwaliteit van jeugdhulp. Bij geconstateerde tekortkomingen kunnen de inspecties via meerdere wegen verbetering afdwingen. Een daarvan is om een aanbieder meer of intensiever in de gaten te houden door middel van verscherpt toezicht. 

De inspecties verwachten dat een aanbieder in de periode van verscherpt toezicht intensief zal werken aan de vereiste verbeteringen en zij zullen de ontwikkelingen in die periode nauwgezet blijven volgen. Dit kunnen zij onder andere doen door het eisen van een verbeterplan, het intensief volgen van de voorgenomen verbeteringen, het uitvoeren van gepland en onverwacht toezicht, het houden van voortgangsgesprekken en het uitvoeren van een eindtoets.

De inspecties maken het instellen en opheffen van verscherpt toezicht actief openbaar en informeren de betrokken bestuurders c.q. bewindspersonen hierover. Doel van die openbaarmaking is het informeren van (potentiële) patiënten of cliënten.