Foto kinderen

Ben ik als gemeente verzekerd van kwalitatief goede jeugdbescherming en jeugdreclassering als ik bij een gecertificeerde instelling inkoop?

Antwoord:

In de Jeugdwet is opgenomen dat de organisaties die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren een kwaliteitstoets vooraf (in de vorm van certificering) moeten doorstaan. De eisen waaraan de instelling moet voldoen zijn er op gericht de kwaliteit van de uitvoering te borgen.
Op de website van de certificerende instelling, het Keurmerkinstituut, kunt u zien welke organisaties gecertificeerd zijn. Tevens staat daar informatie over het beoordelingsproces en is het mogelijk het certificatieschema te downloaden.

Gerelateerde informatie