Foto kinderen

Als gemeente maken wij ons zorgen om tekortschietende kwaliteit van zorg bij een jeugdhulpaanbieder die door ons is ingekocht. Welke actie moeten wij ondernemen?

Antwoord:

Als gemeente kunt u een signaal afgeven bij inspectie via het contactformulier.

Daarnaast kunt u kijken of de inspecties al eerder toezicht hebben uitgevoerd.