Foto kinderen

Help

Hier vind u diverse helponderwerpen die met de website of de werking van de website te maken hebben.

Auteursrecht

Het auteursrecht van teksten en afbeeldingen op de website wordt door het Inspectieloket Jeugd voorbehouden. Onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt, mogen onderdelen van de teksten van de website worden overgenomen. Beeldmateriaal mag in voorkomende gevallen alleen in overleg met het Inspectieloket Jeugd worden overgenomen.

Privacybeleid

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard.

Bescherming persoonsgegevens

Toegankelijkheid

Het Inspectieloket Jeugd voor Gemeenten besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid van deze website. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen het kan bekijken.

Documenten

Documenten op www.inspectieloketjeugd.nl worden aangeboden in PDF-vorm (Portable Document Format). Om PDF-bestanden te kunnen lezen en afdrukken hebt u een daarvoor geschikt programma nodig. Dergelijke programma’s bestaan voor verschillende computerplatforms, zoals Windows, Mac OS en Linux. Ze zijn doorgaans gratis beschikbaar op het internet. Hier volgen enige voorbeelden van zulke programma’s per platform.

Windows 
Adobe Reader (Nederlandstalig)
Foxit Reader for Windows (Engelstalig)
PDF-XChange Viewer (Nederlandstalig)

Mac OS
Adobe Reader (Nederlandstalig)
PDF Viewer for Mac OS X (Engelstalig)
Skim (Engelstalig)
Xpdf (Engelstalig)

Linux 
Adobe Reader (Nederlandstalig)
Foxit Reader for desktop Linux (Engelstalig)
Xpdf (Engelstalig)

Vragen en opmerkingen

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo volledig en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De site is voortdurend in ontwikkeling.

Vragen, opmerkingen en suggesties over de werking en vormgeving van de site kunt u indienen via contact@inspectieloketjeugd.nl.