Foto kinderen

Zoek bekende jeugdhulpaanbieders

In het afsprakenkader en draaiboeken is overeengekomen dat gemeenten nieuwe jeugdhulpaanbieders bij de inspectie melden. Hieronder kunt u checken of een jeugdhulpaanbieder al bij de inspectie bekend is.

De inspectie benadrukt dat deze check alleen bedoeld is om te zien of de jeugdhulpaanbieder al bekend is bij de inspectie. De check zegt niets over de kwaliteit van de bekende jeugdhulpaanbieders.

Is de jeugdhulpaanbieder niet bekend dan kunt u die HIER melden. Voor organisaties die jeugdbescherming en/of jeugdreclassering uitvoeren geldt dat ze voor deze taken gecertificeerd moeten zijn. Deze organisaties hoeven niet te worden aangemeld.

Controleer of uw hulpaanbieder al bekend is bij de Inspectie.
Op naam
of
Op plaats
(Voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2018)