Foto kinderen

Over het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd

Dit is het gezamenlijk loket en aanspreekpunt van de IJZ, IGZ, Inspectie VenJ en TSD/STJ (waaraan naast de genoemde rijksinspecties ook IvhO en ISZW deelnemen) voor gemeenten en Wmo-toezichthouders.

Per 1 juni 2017 is het bestaande loket Jeugd uitgebreid naar het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd. Het doel van het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd is: één loket voor gemeenten en Wmo-toezichthouders waar zij informatie kunnen halen en vragen kunnen stellen aangaande al het gezamenlijke (rijks)toezicht op het sociaal en jeugddomein en de plek om nieuwe jeugdhulpaanbieders te melden. De genoemde rijksinspecties gebruiken het loket in hun communicatie over het toezicht in het sociaal domein en het jeugddomein richting (alle) gemeenten en Wmo-toezichthouders.

U vindt hier onder andere het afsprakenkader en de draaiboeken waarin de afstemming tussen gemeenten en rijksinspecties over de uitvoering van het in het sociaal domein en in het jeugddomein wordt geregeld.