Foto kinderen

Het Inspectieloket

Het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd is een loket voor gemeenten en Wmo-toezichthouders waar zij informatie kunnen halen en vragen kunnen stellen aangaande al het gezamenlijke rijkstoezicht op het sociaal en jeugd-domein en de plek om nieuwe jeugdhulpaanbieders te melden. De inspecties in het sociaal domein gebruiken het loket in hun communicatie richting (alle) gemeenten en Wmo-toezichthouders.

Het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd heeft zoveel mogelijk vragen verzameld van gemeenten en op deze vragen een antwoord geformuleerd. Deze antwoorden worden naar de laatste stand van zaken worden bijgewerkt.