Foto kinderen

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de professionals in de zorg. De preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt uitgevoerd door instellingen die zorg leveren voor 0-4 jarigen, voor 4-19 jarigen of voor 0-19 jarigen. Dit zijn thuiszorginstellingen, GGD’en of aparte JGZ-instellingen.

De IGZ onderzoekt calamiteiten bij de zorg voor jeugdigen (incidententoezicht). Hierbij wordt soms met andere inspecties samengewerkt. Daarnaast worden de GGD’en regelmatig bezocht in het kader van risicoindicatorentoezicht. In 2014 voert de inspectie een landelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg.

Lees meer over de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op het gebied van jeugd.