Foto kinderen

Inspectie Jeugdzorg

De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) houdt toezicht op verschillende vormen van hulp voor jeugdigen in Nederland.

Haar toezichtobjecten zijn onder andere jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, AMHK’s, justitiële jeugdinrichtingen, landelijke vergunninghouders interlandelijke adoptie en schippersinternaten.

De Jeugdwet geeft de IJZ de volgende taken:

  • onderzoek doen naar de kwaliteit van de jeugdhulp;
  • toezicht houden op de naleving van de kwaliteitseisen die in de wet staan;
  • voorstellen doen voor verbetering.

De inspectie wil met haar onderzoeken bijdragen aan:

  • het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de jeugdhulp;
  • het versterken van de positie van jongeren en hun ouders of verzorgers (de cliënten);
  • de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid.

Sinds 2011 richt de IJZ zich met meer prioriteit op calamiteiten bij instellingen. Vanaf het moment van de melding van de instelling zal de Inspectie Jeugdzorg een duidelijke regie gaan voeren. Lees meer over calamiteiten in de jeugdzorg.

Lees meer over toezicht door de Inspectie Jeugdzorg.