Foto kinderen

Actueel

Zorg voor kwetsbare gezinnen via wijkteams voldoet nog niet

31-05-2017

Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momenteel vanuit de wijkteams wordt geboden. De samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein hebben gekeken naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit de wijkteams in zes gemeenten. Omdat de problemen bij kwetsbare gezinnen vaak complex zijn, is er een gerichte aanpak nodig. Maar de wijze waarop wijkteams nu zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen leveren, zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen niet tijdig in beeld komen en ze niet de juiste hulp krijgen. Ook wordt te weinig samengewerkt met andere instanties. Hierdoor is geen goed zicht op alle problemen binnen een kwetsbaar gezin en worden de veiligheidsrisico’s van kinderen niet voldoende ingeschat. Om vanuit de wijkteams effectieve zorg en ondersteuning aan deze gezinnen tot stand te brengen en doen de inspecties aanbevelingen in het rapport ‘Het wijkteam en kwetsbare gezinnen’ van Toezicht Sociaal Domein, het samenwerkingsverband van vijf inspecties.

U kunt het gehele nieuwsbericht lezen, en de rapporten downloaden, via de site van Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd.