Foto kinderen

Actueel

Toezicht twee nieuwe aanbieders jeugdhulp

24-01-2017

De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij twee nieuwe aanbieders van jeugdhulp. Gezinshuis Quatre Bras voldoet aan alle basiseisen. Driestroomhuis TOF heeft één verbeterpunt.

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp toetsen de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg of vanaf 2015 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

Aangezien Gezinshuis Quatre Bras voldoet aan alle basiseisen, beschouwen de inspecties deze aanbieder van jeugdhulp niet meer als nieuwe toetreder.

Driestroomhuis TOF voldoet aan dertien van de veertien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader.

Voor meer informatie over de aanbieders en het downloaden van de rapporten kunt u terecht op: https://www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/nieuws/nw_detail.asp?nw_id=551