Foto kinderen

Actueel

Na verblijf vrouwenopvang: hou moeder en kind in beeld

31-05-2017

Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is een groot risico voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten. Daarom is het belangrijk dat ook na vertrek er zicht op moeder en kind blijft. Regisseurs en de ketenpartners hebben hierbij een belangrijke rol. Dit concluderen de vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd in het rapport Moeder en kind verlaten vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?.

U kunt het hele bericht lezen, en het rapport downloaden, via de site van Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd.