Foto kinderen

Actueel

Beleid in de praktijk – Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

31-05-2017

De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in ontwikkeling. De uitvoerende partijen werken hard aan het geven van passende zorg en ondersteuning, maar er is nog een vertaalslag nodig van beleid naar de uitvoering in de praktijk. Dit constateren de vijf samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein. De inspecties geven in ‘Beleid in de praktijk- Jaarbeeld 2016’ informatie om bestuurlijke ambities, doelen en uitgangspunten verder uit te werken naar de praktijk.

U kunt het hele bericht lezen en het jaarbeeld downloaden via de site van Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd.